Žánrové fotopohlednice

Historický linkový autobus Blansko - Macocha (20. - 30. léta)
Originální fotopohlednice na pozadí Strettiho grafice Čertovky.

ŽÁNROVÉ FOTOPOHLEDNICE


Historické žánrové a dokumentační fotopohlednice jsou krásnými dokumenty dané doby. Za první republiky i dříve se vydávaly fotopohlednice automobilů, motocyklů, bicyklů, letadel, lodí, vojenské techniky. A samozřejmě také autobusů.


Počátkem 20. let 20. století s rozvojem automobilového průmyslu se postupně začala zavádět i autobusová doprava. Jednak mezi městy a také linky k zajímavým turistickým cílům.


V Moravském krasu po objevu a zpřístupnění Kateřinské a Punkevních jeskyní a dna propasti Macochy bylo zapotřebí vozit návštěvníky z měst do těchto atraktivních míst. Hlavní východiskem bylo město Blansko dostupné železnici. A tak již za první republiky vznikla speciální autobusová linka Blansko – Macocha. Podoba těchto krásných dopravních prostředků, otevřených autobusů, se dochovala mj. i na dobových fotografických pohlednicích.

Na tomto exempláři je zobrazen autobus možná z konce 20., ale spíše ze 30. let.
Snímek fotopohlednice je komponován na rozmazaném pozadí grafiky Čertovky od Viktora Strettiho, což je časově přibližně shodné.