Komenského mapa Moravy

Výřez Komenského mapy Moravy.
Originál vyrytý roku 1629

KOMENSKÉHO MAPA MORAVY


Jan Amos Komenský byl jedním z našich největších filozofů, myslitelů a spisovatelů. Jeho přínos v pedagogice je nezpochybnitelný a světově proslulý. Nelze opomenout ani jeho víceoborová literární díla a lingvistické poznatky.


Už méně známé je to, že Komenský sestavil několik podrobných map Moravy, které patří k významným kartografickým dílům první poloviny 17. století. Mapy byly vyryty zpravidla v Holandsku a publikovány v řadě věhlasných atlasů.


Jeden ze zajímavých detailů Komenského map je zakreslení útvaru s názvem „propast“ u města Hranice. Jedná se o kartografické zakreslení proslulé Hranické propasti, která je dnes nejhlubší zatopenou sladkovodní krasovou propastí na světe. I tento Komenského záznam v mapě má své prvenství. Jedná se totiž o první krasový útvar zaznamenaný na mapě našeho území.


Výřez nádherného exempláře Komenského mapy Moravy z roku 1629 vyryl rytec Guiljelm Blaeuw v Amsterdamu.