Staré učebnice

Popiska:
Historická učebnice - Geologie pro sedmou třídu reálnou.
Autor: František Šafránek. Vydáno kolem roku 1900.

STARÉ UČEBNICE

Staré knižní učebnice mají většinou už sice zastaralé údaje, ale zaznamenávají vědomosti z dané doby. A zvláště učebnice přírodních byly krásně ilustrované. Patří mezi ně i Geologie pro sedmou třídu reálnou. Dle obsahu jednotlivých kapitol je zřejmé, že už před více než sto lety bylo učivo pro žáky druhého stupně velmi obsáhlé a fundované. A grafická vyobrazení byla velmi propracovaná a instruktivní.


O autorovi učebnice, Františku Šafránkovi, není příliš mnoho detailních informací. Narodil se v roce 1847 v Táboře. Byl středoškolským profesorem, geologem a výborným překladatelem z němčiny. Zemřel v roce 1905. Rozložená učebnice s krásnými grafikami je vyfotografována na pozadí minerálů, hornin a zkamenělin. Snímek tak získal další rozměr.