Vzácný datovaný dokument

Historické vstupenky do jeskyní
Rok 1925, přesně datováno

VZÁCNÝ DATOVANÝ DOKUMENT.

Historické dokumenty a archiválie mají vždy svou hodnotu. Zaznamenávají jistou událost a i když se jedná o nějakou banalitu, stále je to autentický doklad. Zvláště pak, když je přesně datován a případně se k němu váže nějaký příběh.

Na snímku vidíme mj. tři vstupenky do jeskyní a to Punkevních a Kateřinské. Pokud by byly nalezeny jen samy o sobě, pouze by se dalo dle nadepsaných okruhů odhadnout, že nejsou straší než rok 1921 a mladší než rok 1933. To proto, že zahrnují i návštěvu vodních dómů

Punkevní jeskyní poprvé zpřístupněných v roce 1921 a zároveň jsou samostatně odděleny od prohlídky suché části Punkevních jeskyní se dnem Macochy, protože obě větve byly propojeny v jeden okruh až roku 1933. Avšak tyto vstupenky byly součástí knížečky od Karla Absolona. Byly v ní připíchnuty špendlíkem. A co víc, návštěvník, který s rodinou jeskyně navštívil a publikaci si zakoupil do ní dokonce vepsal datum jeho výletu do Moravského krasu. Je zde vepsáno: „Památka z výletu na Macoše dne 6.VII. 1925. J. Vejvoda“.

Máme tedy doklad nejen jak vypadaly vstupenky v tomto období a kolik stálo vstupné, ale malý příběh jistého člověka a jeho blízkých. Návštěva jeskyní v nich tehdy zanechala asi hluboký dojem, když si všechny vstupenky takovým krásným způsobem uchovali.