Unikátní vyobrazení jeskynních nálezů

Heinrich Wankel "Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit"
Litografie lebky jeskynního medvěda z roku 1867

UNIKÁTNÍ VYOBRAZENÍ JESKYNNÍCH NÁLEZŮ

Jeskyně na Moravě byly objektem zájmu badatelů již od 17. století. Nejdříve hledali kosti pravěkých zvířat pro své léčivé masti, později začali zkoumat i rozlohu jeskyní, snažili se zjistit, kam až prostory v podzemí vedou. V Moravském krasu bylo odjakživa známo nejvíce jeskyní a propastí. K těm největším podzemním systémům patřily a dodnes patří Sloupské jeskyně. Dvoupatrové jeskynní bludiště bylo postupně zkoumáno řadou učenců i dobrodruhů.


To, že se v jeskyni nacházejí kosti zvířat se vědělo už od středověku, a zvláště atraktivní byly medvědí zuby, které byly vynášeny a nabízeny jako suvenýry poutníkům, později turistům. Systematický a komplexní výzkum Sloupských jeskyní, ale i dalších lokalit v Moravském krasu, prováděl v polovině 19. století blanenský lékař Jindřich Wankel.

Objevil a popsal řadu nových podzemních prostor a v jeskynních sedimentech prováděl vykopávky. A právě v tzv. Gotické chodbě Sloupských jeskyní odkryl obrovské množství kostí pravěkých zvířat, převážně medvědů jeskynních. Výsledky svých výzkumů pak zveřejnil v roce 1867 v nádherné publikaci zvané Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit. Obsahuje řadu výpravných litografických desek s precizně rozkreslenými kosterním částmi jeskynního medvěda a také podrobnou litografickou mapu Sloupských jeskyní. Všechna tato vyobrazení patří k unikátním historickým dokumentům o jeskyních.