Staré firemní obálky

Firemní obálka továrny na elektrické přístroje Ericha Roučky z Blanska.
Kompozice s částí staré poštovní váhy na dopisy.

STARÉ FIREMNÍ OBÁLKY


Historické předtištěné firemní obálky patří mezi krásné dokumenty. Dýchají atmosférou dané doby, jsou svědky jednorázových událostí, kdy někdo pověřený danou firmou odesílal objednávku, upomínku, dopis. Mnohé z nich měly předtištěnou známku, jako právě tato obálka.
Byla odeslána do Vídně patrně někdy v letech 1911 - 1918. Bohužel, ražené datum na předtištěné známce je nečitelné.


Obálka pochází z blanenské firmy vyrábějící elektrické měřící přístroje, např. ohmmetry, voltmetry, ampérmetry. S vývojem těchto přístrojů v Blansku v této době je spojena osoba tzv. „blanenského Edisona“ Ericha Roučky. Přestože nevystudoval vysokou školu, získal titul „Ing.“ a to právě za své zásluhy při vynálezech a vývoji elektrických přístrojů. Blanenskou firmu, jejíž jméno je uvedeno na obálce, také v roce 1911 založil. Své vynálezy a zlepšováky konzultoval v USA právě s Edisonem a po svém návratu začal vyrábět automatické regulátory parních kotlů. Po válce pracoval Roučka ve Výzkumném ústavu energetickém v Brně. Protože však jeho návrhy nebyly realizovány, v roce 1959 emigroval do Západního Berlína, kde několik let pracoval u firmy AEG. Zemřel v roce 1986 v požehnaných 98 letech.