Stavitel Josef Jalový

Fotografie blanenského stavitele Josefa Jalového (40. léta).
Josef Jalový mj. vytvářel mapy a podílel se na výzkumech v Moravském krasu.
 
ZAJÍMAVÁ BLANENSKÁ OSOBNOST

Stavitel Ing. Josef Jalový byl známou osobností města Blanska. Vytvářel podrobnou mapovou a projekční dokumentaci mimo jiné pro rozsáhlé stavby. Dále také vytvořil podrobnou turistickou mapu okolí Brna s Moravským krasem. Méně známé je však jeho speleologická činnost v oblasti Moravského krasu hlavně v průběhu druhé světové války a po ní. Některé jeskyně Jalový navštěvoval už ve 30. letech. V roce 1943 objevil se svou výzkumnou skupinou nové části Sloupských jeskyní v okolí Nagelovy propasti.

Asi nejzajímavější byla poválečná spolupráce Jalového s geofyzikem Ing. Františkem Meiselem. Společně využívali k výzkumu gravimetrické a geoelektrické geofyzikální metody. Interpretace těchto měření použili k vytipování možného průběhu jeskynních prostor v podzemí. Měření prováděli na Macošské plošně. V jednom ze závrtů v tzv. Hedvábné učinili díky těmto interpretacím objev rozsáhlých propasťovitých prostor vedoucích do hloubky přes 130 metrů. Závrt byl pak nazván jejich jmény Meiselův/Jalového.

Z výzkumů se dochovala řada povrchových map geofyzikálních interpretací v kontextu s povrchovými krasovými jevy, hlavně depresemi a závrty. A také řada fotografií z Jalového pozůstalosti…