Unikátní pohlednice

Autentická pohlednice odeslaná Karlem Absolonem z Černé Hory.
Komponováno na originálu mapy Sloupských jeskyní z počátku 20. století

UNIKÁTNÍ POHLEDNICE


Dopis, pohlednice, korespondenční lístek, to vše je záznam události, kdy někdo něco sděluje druhému. Každá položka, která projde poštou je vlastně unikátní, neopakovatelná. Sběratelé celistvostí a dokumentů k určitým osobám, událostem schraňují i danou korespondenci.


Karel Absolon byl naším významným víceoborovým badatelem. Jeho jméno je spojováno hlavně s objevem a zpřístupněním Punkevních jeskyní nebo s archeologickým výzkumy v okolí Dolních Věstonic a nálezem slavné Věstonické Venuše.


Absolon podnikal také vědecké expedice do krasových oblastí Evropy, mj. i do zemí bývalé Jugoslávie. Jeho zájem během těchto cest byl zaměřen na výzkum, popis a dokumentaci troglobiontních bezobratlých živočichů. Podstatnou část úspěšných expedic uskutečnil před První světovou válkou. Do těchto krasových lokalit se vrátil i po válce. Z tohoto období je i unikátní pohlednice od Absolona odeslaná 28.7. 1918 školnímu radovi Sloupskému z Kroměříže.


Fotografie pohlednice je komponována na staré Absolonově mapě Sloupských jeskyní z počátku 20. století.