Příběh keramiky

Tabule z knihy Řehoře Wolného z roku 1826.
Zobrazení pravěkých keramických nádob.

PŘÍBĚH KERAMIKY


Výroba keramiky se objevuje už v pravěku. Jedná se o jednu z nejstarších řemeslných dovedností. Zpočátku šlo o výrobu ozdobných předmětů, sošek, později se keramika stala materiálem pro užitkové předměty, nádoby. Keramický materiál vzniká pálením směsi anorganických látek, např. hlíny za vysokých teplot.


Keramika je jedním ze stěžejních materiálů archeologů pro určování kulturních období v pravěku, starověku i středověku.


V roce 1826 vychází první publikace moravského historika, topografa, spisovatele a učitele Řehoře Wolného - „Taschenbuch für Geschichte Mährens und Schlesiens“. V knize jsou popsány moravské a slezské přírodovědné a kulturní zajímavosti. Publikace byla předvojem Wolného později vydané a obsáhlejší sedmi dílné vlastivědy Moravské.

V jeho první knize je publikována příloha s vyobrazením pravěkých keramických nádob. Jedná se o krásné grafické zpracování artefaktů. Tabule s kresbami nádob je komponována s mladší středověkou keramickou nádobou.