Dokumentační fotografie krajiny

Krajina Moravského krasu na počátku 20. století.
Foto: Karel Absolon


DOKUMENTAČNÍ FOTOGRAFIE KRAJINY PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ


Již od poloviny 19. století, kdy se začala rozvíjet a kvalitativně zlepšovat fotografie, vznikaly i krajinné záběry. Od celkových pohledů až po polodetaily různých přírodních zajímavostí. Snímky byly ilustrační a později se z nich začaly tisknout turistické suvenýry, jako např. pohlednice či leporela.


Vědecká bádání přírodovědců v různých oblastech vyžadovala dokumentaci; popisy, mapy nákresy a také dokumentační fotografie. Snímky byly též ilustrační, ale zároveň měly i z odborného hlediska vypovídat o charakteru a významu daného fotografovaného objektu.

Náš neznámější krasový badatel Karel Absolona pořídil nebo nechával pořídit tisíce fotografických záběrů krasové krajiny, krasových jevů, jeskyní, krápníkové výzdoby a také jeskynních živočichů. A to během svých výzkumů doma tak i během zahraničních expedic.

Na této fotografii z počátku 20. století je zachycena tehdy odlesněná krajina Moravského krasu v Suchém žlebu u Ostrova u Macochy. Tehdy připomínala holokrasová území např. v Hercegovině a tyto snímky také dával Karel Absolon ke srovnání.

Odlesnění Moravského krasu na přelomu 19. a 20. století bylo způsobeno mnohaletou těžbou dřeva pro železárny. V současné době jsou části Moravského krasu opět zalesněny.