Termín Moravský kras

TERMÍN „MORAVSKÝ KRAS“.

Přírodní oblast severně od Brna je nejlépe vyvinutým krasovým územím České republiky. Je zde evidováno přes 1100 jeskyní a mnoho dalších krasových jevů. Ale kdy se vlastně této oblasti začalo říkat „Moravský kras“?

Termín „Kras“ je původně název vápencové přímořské plošiny na pomezí Slovinska a Itálie. Později se slovo začalo používat jako odborný termín pro další podobné oblasti, převážně vápencové. Podobnost vápencového území severně od Brna s dalšími podobnými evropskými oblastmi včetně Krasu ve Slovinsku vnímali badatelé již na přelomu 18. a 19. století. Tehdy se jí však říkalo „Moravské Švýcarsko“.

Sousloví „Moravský kras“ poprvé oficiálně použil moravský geolog Vladimír Josef Procházka. Vytvořil několik geologických map Rakousko-Uherska i zemí Koruny České a také napsal řadu publikací. Jednou z nich je i brožura „Sloup, Macocha, Puňkva – Průvodce po severním dílu moravského Krasu“.

První vydání vyšlo v roce 1898. A od těch dob se termín Moravský kras vžil, i když do 40. let 20. století se v německých publikacích souběžně používal název „Mährische Schweiz“.