Geologická mapa Moravy

Geologická mapa Moravy z roku 1897
Autorem je přírodovědec Josef Klvaňa

GEOLOGICKÁ MAPA MORAVY

Staré geologické mapy patří k raritním kartografickým dokumentům. Pohled na pozice geologických útvarů a jednotek se postupem času měnil a dnes jsou geologické mapy mnohem přesnější a propracovanější. Jedním z tvůrců geologických map našeho území byl v 19. století známý přírodovědec, etnograf, pedagog fotograf a cestovatel Josef Klvaňa.

Byl silně spjatý s oblastí jižní Moravy, kde převážnou dobu svého života působil. Vytvořil vůbec první geologickou mapu Moravy a Slezska a později také geologickou mapu Království Českého. Napsal také řadu publikací u nás i v zahraničí. Pozoruhodné je např. jeho knižní dílo ve formátu A3 - Atlas živočišstva s 80 kolorovanými tabulemi.

Klvaňa byl totiž nadaný v kresbě a také patřil k první českým fotografům. Jeho tvorba byla zaměřena na národopisnou a dokumentární fotografii. Od roku 1898 až do smrti (1919) byl ředitelem gymnázia v Kyjově, které od roku 1936 nese jeho jméno. V letech 1895 až 1908 podnikl mnoho studijních cest po Evropě.

Na fotografii je originál Klvaňovy litografické geologické mapy Moravy z roku 1897.