Světově proslulý Zdeněk Burian

Originální fotografie Zdeňka Buriana.
Umělec ve své pracovně v roce 1975.

Světově proslulý Zdeněk Burian

Není mnoho českých osobností tak věhlasných, jako byl malíř, kreslíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Jeho jméno je spjato s ilustracemi dobrodružných knih a časopisů, ale nejvíce proslul při tvorbě vyobrazení paleontologických rekonstrukcí. Spolu s profesorem Josefem Augustou vytvářeli obrazy všech období pravěku dle tehdy nejnovějších vědeckých poznatků. Jeho dílo překročilo velmi daleko hranice
tehdejšího Československa. Podílel se i na scénografii slavného filmu Cesta do pravěku.

Nejpoužívanější výtvarnou technikou Zdeňka Buriana byla perokresba, olej a kvaš. Zdeněk Burian se narodil roku 1905 v Kopřivnici. V roce 1919 úspěšně složil přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze. V přísné přijímací komisi seděli tehdy např. Max Švabinský či Vojtěch Hynais. Tím byla jeho životní dráha předurčena.

I když existenční problémy přinutily Buriana po dvou letech studium přerušit, od dvacátých let už začal ilustrovat dobrodružnou literaturu.
V dalších desetiletích se stalo jeho dílo co do významu a počtu ilustrací a obrazů nepřekonatelné.

Zemřel v roce 1981 na pooperační komplikace.
Originální fotografie zobrazuje Zdeňka Buriana v jeho pracovně v roce 1975. Vyzařuje z ní tichá síla a vážnost významného umělce.