Když se sejdou vědecké kapacity

Setkání vědců na vykopávkách v Dolních Věstonicích.
Originální fotografie ze dne 20. 9. 1924

Když se sejdou vědecké kapacity.

Velké objevy sebou nesou úspěch a slávu. A také setkávání a konzultace vědců daného oboru. Geniálním mistrem prezentace a propagátorem vědy a objevů byl badatel Karel Absolon. Jeho jméno je spojeno nejen s objevováním a zpřístupňováním jeskyní, ale také s archeologickými objevy na Moravě.

Jeho nejslavnější výzkumy proběhy ve 20. a 30 letech 20. století v okolí Dolních Věstonic. Pravěké sídliště lidí moderního typu je datováno do období před dvaceti až třiceti tisíci lety. Světově proslulým nálezem se stala keramická soška ženy zvaná Věstonická Venuše.

Absolon dokázal během výzkumů přizvat k vykopávkám nejen prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka, ale i řadu slavných světových archeologů a antropologů. Významné události kolem archeologických vykopávek u Věstonic byly samozřejmě fotograficky dokumentovány. 20. září 1924 navštívilo lokalitu v rámci antropologického kongresu 78 významných evropských badatelů.

Z této události se dochovala řada fotografií včetně této. Na snímku jsou mj. v popředí s plnovousem tři slavní antropologové Henri Bégouën (FR), Eugéne Pittard (CH) a Louis Capitan (FR). Zcela vpravo stojící v klobouku je známý moravský archeolog Jan Knies. Zkrátka významné události sdružují významné osobnosti. A při těchto setkáních je vždy o čem diskutovat.