Svěcená díra

Jeskyně Svěcená díra.
Dřevoryt F. Chalupy z roku 1873


SVĚCENÁ DÍRA


Staré rytiny zobrazující krásná přírodní místa či kulturní památky jsou unikátní. Vypovídají o daném okamžiku a připomínají, jak zobrazené místo vypadalo. Litografie, perokresby či dřevoryty jsou často mistrovsky vyhotovené a mají vysokou uměleckou hodnotu.


Na obrázku je dřevoryt Fr. Chalupy z roku 1873 zobrazující hlavní prostoru jeskyně Svěcená díra u Bouzova, publikovaný v zeměpisném a velmi oblíbeném časopisu Světozor. Prostory jeskyně byly známy z dřívějších dob a v 19. století prokazatelně navštěvovány jak turisty, tak jeskynními badateli.

První zmínky o krasových jevech kolem Bouzova pocházejí z pera Řehoře Wolného v knize Vlastivěda Moravská z roku 1839. Profesor Kolenati o 17 let později uvádí, že z jeskyní této oblasti byli k odbornému studiu dodáni netopýři.


Jeskyně Svěcená díra byla pak ve 30. letech 20. století klíčem k mimořádně významným objevům rozsáhlých jeskynních prostor v několika patrech s nádhernou krápníkovou výzdobou. Na objevech a následnému zpřístupnění jeskyní pojmenovaných Javoříčské jeskyně měl hlavní podíl místní badatel a revírník Vilém Švec.