Obraz nebo fotografie?

Výřez ateliérové fotografie neznámé ženy. Počátek 20. století.
Ateliér V. J. Bufky.


OBRAZ NEBO FOTOGRAFIE?


Ty dvě věci mají k sobě tak blízko a často se prolínají. Existují obrazy, které vypadají jako dokonalé fotografie a naopak některé fotografie mohou působit jako obrazy.


Na snímku je výřez originální fotografie neznámé mladé ženy z počátku 20. století, který vznikl v ateliéru fotografa V. J. Bufky. Tato papírová fotografie byla položena ve tmě na sklo a z spodu prosvícena obyčejnou LED svítilnou. Zvláštním prozářením fotografické vrstvy tak vznikl tak dojem, že se nejedná o fotografii, ale o obraz.

Vladimír Jindřich Bufka byl známý fotograf, publicista a popularizátor fotografie počátku 20. století. Zpočátku pracoval v ateliéru J. N. Langhanse v Praze a H. C. Kosela ve Vídni Roku 1911 otevřel svůj vlastní ateliér. Fotografoval nejen portréty či postavy osob v ateliéru, ale také např. Prahu a další exteriéry. Zajímavostí je, že byl polorodným bratrem známého krasového badatele Karla Absolona. Zemřel velmi mlád ve věku nedožitých 29 let na leukémii.


Bufkovy fotografie jsou nesmírné oduševnělé a působivé.