Stopy Jana Kniese

Výřez kabinetní fotografie.
Podobizna archeologa Jana Kniese

STOPY JANA KNIESE

Je mnoho osobností, které historie naší země neopomíjí. Některé jsou věhlasné, u jiných je sláva skromnější. Stopy úspěšných umělců, vědců, spisovatelů či sportovců v našich archivech i pamětích stále zůstávají.

Mezi významné badatele a učitele patřil i moravský archeolog a geolog Jan Knies. Jeho výzkumy, publikační aktivity a popularizace vědy, to vše má nepřehlédnutelný význam. Zkoumal řadu jeskyní na Moravě, ale odkryl i řadu sídlišť v jiných lokalitách. Jeho nesmírným přínosem bylo vybudování krasového muzea v obci Sloup v Moravském krasu.

Své archeologické a paleontologické nálezy dokázal prezentovat formou atraktivní expozice. Zároveň vystavoval i krápníky různých forem a podával výklad o jejich vzniku. Také napsal mnoho článků o životě lidí a zvířat v pravěku a roku 1912 vydal krásného průvodce po Moravském krasu. Jako poradce se také podílel na archeologických výzkumech v Dolních Věstonicích, které ve 20. letech 20. století prováděl Karel Absolon.

Jan Knies byl také přítelem známého cestovatele E. S. Vráze.

Jako vážená osobnost se Jan Knies nechal fotografovat. Výřez kabinetní fotografie zobrazuje jeho portrét. Tento originální exemplář fotografie krasového badatele je nesmírně cenný, protože je na něm i jeho podpis.