Pohled odeslaný Hugo V. Sánkou

Stará pohlednice obce Rudice
Odeslaná Hugo V. Sáňkou v roce 1900

POHLED ODESLANÝ HUGO V. SÁŇKOU

Staré pohlednice z některých lokalit jsou docela vzácné. K těmto místům patří i malebná obec Rudice ve střední části Moravské krasu. Zdobí ji větrný mlýn a také blízké okolí.

Nedaleko pod obcí se nacházejí rozeklaná vápencová skaliska, do kterých se propadá Jedovnický potok. Ten pak plyne řadu kilometrů podzemní jeskynní soustavou Rudické propadání –Býčí skála, aby pak v Křtinském údolí vyvěral na denní světlo.

V obci Rudice působil v letech 1890 –1925 moravský archeolog, speleolog, učitel a kronikář Hugo Václav Sáňka. Právě v Rudici našel v místní škole stálé zaměstnání jako nadučitel. A z této doby pochází i unikátní skládaná pohlednice obce Rudice, kterou dne 21. 3. 1900 odeslal jisté paní Boženě Brajer do Vídně.

Text sdělení se týká pouze poděkování, patrně za Sáňkovo setkání paní Brajer a dalšími lidmi. Hugo V. Sáňka se zabýval především vlastivědou a ní souvisejí i jeho dvě knižní publikace. V rukopisu také zůstala nevydaná publikace Průvodce Moravským krasem a napsal také několik článků o objevech některých jeskyní Moravského krasu.

Krasopisně ručně psaná pohlednice H. V. Sáňkou patří k velmi cenným archiváliím