První nález neandrtálce u nás

Čelist neandrtálce z jeskyně Šipka
Kresba nálezu od nálezce K. J. Mašky

PRVNÍ NÁLEZ NEANDRTÁLCE U NÁS

Člověk neandrtálský, tedy Homo neandherthalensis, byl předchůdcem člověka moderního typu - Homo sapiens. Populace této významné vývojové větve člověka žily ještě před 50 tisíci lety. V té době se začaly objevovat první skupiny člověka moderního typu, který neandrtálce postupně vytěsnil. Předpokládá se, že před 40 tisíci lety žily oba lidské druhy zároveň a dokonce se i mísily, nicméně krátce po té neandrtálec vymírá.

Populace neandrtálce žily prokazatelně i na Moravě, o čemž svědčí archeologické nálezy z různých lokalit. Vůbec první nález kosterního reliktu neandrtálce byl učiněn v jeskyni Šipce dne 26. srpna roku 1880. Objevil jej při svých archeologických vykopávkách Karel Jaroslav Maška.

Objev to byl skutečně velkolepý, protože čelist byla nalezena teprve po 24 letech od prvního nálezu neandrtálce na světě.

Čelist byla uložena spolu s dalšími archeologickými nálezy z Šipky v Moravském zemském muzeu v Brně. Když pak byla část sbírek muzea včetně Maškových nálezů přesunuta na sklonku Druhé světové války do zámku v Mikulově, došlo k požáru a přesunuté sbírky byly zničeny. Dochoval se jen věrný odlitek Šipecké čelisti, který zůstal v Brně, a Maškovy perokresby nálezu, které jsou na obrázku.