Časopis Vesmír

Titulní strany časopisů Vesmír z roku 1899 a 2021.
Obě jsou tematicky shodné.

ČASOPIS VESMÍR


První číslo populárně - vědeckého časopisu Vesmír vyšlo v roce 1871. Jeho existence přetrvala dodnes. Zabývá se převážně problematikou přírodních věd. Některé články jsou méně, jiné vysoce odborné.


V časopisu Vesmír publikoval od konce 19. století i známý krasový badatel, zoolog a archeolog Karel Absolon. V čísle 19 z roku 1899 publikoval článek „O nových útvarech krápníkových z jeskyň moravských“. Popisuje velmi fundovaně o vzniku a tvorbě specifických hráškových sintrů vyskytujících se např. v Šošůvské jeskyni nebo v podzemních prostorách Štramberského krasu. Význam Absolonových poznatků z článku byl podtržen i tím, že kresby těchto krápníkových útvarů byly na titulní straně časopisu.


O 122 let později napsal autor tohoto blogu, též krasový badatel, článek do časopisu Vesmír o gruzínských jeskyních. Na titulní stranu časopisu redakce vybrala velmi specifický typ krápníkové výzdoby, pokroucený excentrický krápník z jeskyně v oblasti Racha. Lze hovořit o jistém Deja Vu.