Staré skládané dopisy

Starý skládaný dopis z roku 1881.Starý skládaný dopis z roku 1881.Odeslán z Ostrova u Macochy do Troubska

STARÉ SKLÁDANÉ DOPISY

Ručně psaný dopis, to je krásný dokument. Je to osobní věc, do které člověk vtiskne své „já“ svým rukopisem. Každý takový dopis je jedinečný originál.V 19. století se často místo obálek používaly skládané dopisy. Tedy: na jednu stranu papíru se napsalo sdělení, list se pak složil, často zapečetil a na lícovou stranu se pak napsala adresa.

Takové zachovalé dokumenty jsou krásné, dekorativní a často jsou na nich zajímavé frankatury či razítka. Na snímku je skládaný dopis z roku 1881. Byl napsán na farním úřadu v Ostrově u Macochy a odeslán na farní úřad v Troubsku. V dopisu pan farář pátrá, kde a kdy zemřel jeden občan z Ostrova u Macochy kvůli dědictví. Na dopisu je několik razítek. Farnosti v Ostrově, pošty Sloup, pošty Rájec, pošty Brno, nečitelné razítko a dále papírová pečeť farnosti v Ostrově, kterou byl dopis přelepen.

Dle razítek je zajímavé sledovat časovou stopu. 28. 8. byl dopis napsán a patrně i odeslán. Ve Sloupě na poště byl 29.8. stejně tak v Rájci i v Brně. Doručen byl 30.8. dle rukopisné poznámky v horní části dopisu. Dopis je vyfotografován tak, že je papír prosvícen zezadu žárovkou, takže obě strany dopisu se prolínají v jednom obrazu.