Doklad historického významu

Exemplář jeskynního brouka Hadesia vasiceky.Exemplář jeskynního brouka Hadesia vasiceky. Původní popiska nálezce Karla Absolona (1914)

DOKLAD HISTORICKÉHO VÝZKUMU

Archivy, depozitáře nebo soukromé sbírky, na těchto místech se nacházejí mj. i cenné doklady o tom, že někdo něco někde zkoumal, nebo sbíral, popisoval, studoval, dokumentoval. Patří k nim i entomologické sbírky.

Náš nejznámější krasový badatel Karel Absolon byl nejen speleolog a geograf, ale také manažer, archeolog, historik a zoolog. Jeho vůbec první výzkumy v jeskyních na konci 19. století se netýkaly průzkumu jeskyní samotných, ale zoologických výzkumů bezobratlých živočichů, kteří žijí v absolutní tmě.

Jsou to tzv. troglobionti. Karel Absolon podnikl několik vědeckých expedic do zemí na Balkáně, především do Bosny, Hercegoviny, Chorvatska a Černé Hory. Nejen, že v jeskyních prováděl revizní sběry mimořádně rozrůzněné jeskynní fauny, ale sám objevil a popsal mnoho nových taxonů bezobratlých jeskynních živočichů.

Na fotografii je unikátní exemplář vzácného slepého jeskynního brouka Hadesia vasiceki, kterého nalezl Karel Absolon roku 1914 v jeskyni Vjetrenica v Hercegovině. Popiska na štítku je původní, autentická.