Kolorované fotografie

Serpentiny k Macoše (kolem roku 1920)
Kolorovaný skleněný diapozitiv.

KOLOROVANÉ FOTOGRAFIE


Chemické experimenty s cílem vyvolat barevnou fotografii probíhaly už od poloviny 19. století. První barevnou fotografii vytvořil již roku 1861 James Clerk Maxwell, avšak ani tento snímek a další pokusy neodpovídaly realitě. První dokonalý proces vyvolání barevné fotografie byl objeven až roku 1935.


Do té doby se k zvýšení realistické podoby fotografie používalo umělé kolorování a to jak černobílých papírových fotografií, tak později i černobílých diapozitivů na skleněných deskách. Používaly se vodové barvy, olejové i jiné.

Aplikování barvy na fotografii bylo velmi náročné, srovnatelné s hodinářkou prací a vyžadovalo značnou zručnost. A když se kolorovalo více stejných snímků, každý byl vlastně originálem, protože ruční kolorování neumožnovalo vytvořit identicky stejný výsledek.


Tato fotografie (skleněný kolorovaný diapozitiv) je z počátku 20. let 20. století. Zobrazuje jedoucí automobil na silnici se serpentinami směřující k propasti Macocha. V pozadí je odlesněná Vilémovická stráň s vápencovými skalkami zvanými „škrapy“.