Staré globusy

Globus ze starožitnictví

STARÉ GLOBUSY


Globus je prostorové znázornění vesmírného tělesa nejčastěji planety Země. První glóby staré více než 2000 let však zobrazovaly nebeskou klenbu.

První zachovaný glóbus Země je ze stejného roku, kdy Kryštof Columbus doplul ke břehům amerického kontinentu, tedy z roku 1492. Vytvořil jej mořeplavec a kartograf Martin Behaim s pomocí malíře Georga Glockendorna. Výrobu glóbu si objednala městská rada v Norimberku.


Staré globusy jsou velmi dekorativní. Originály se vyskytují ve starožitnictvích a čím jsou straší, tím je jejich cena vyšší. V dnešní době se samozřejmě nechají vyhotovovat repliky starých globusů. Oblíbené jsou například minibary v podobě velmi starých glóbů.


Na snímku je školní globus velikosti 1 : 60 mil. Pochází od výrobce glóbů Adolfa Provazníka v Brně. Na tomto exempláři je zajímavé, že je na něm již vyobrazené Československo, nebyl tedy vyroben dříve než v roce 1918. Přesto bylo v místě bývalého Rakousko – Uherska ručně perem vyšrafováno toto území.