Punkva v roce 1932

Vývěr Punkvy v Pustém žlebu.
Originální fotografie z roku 1932

PUNKVA V ROCE 1932


Vývěr Punkvy v krasovém kaňonu Pustý žleb byl znám od pradávna. Největší krasová podzemní řeka Moravského vytéká z velkého jeskynního portálu. V 19. století se badatelé snažili proniknout proti proudu řeky do nitra masivu směrem k propasti Macoše. Už tehdy věděli, že řeka na dně propasti je tatáž jako ve vývěru. Podzemní jeskynní prostory s krápníkovou výzdobou mezi Macochou a Pustým žlebem, nazývané Punkevní jeskyně, postupně objevil až v letech 1909 – 1933 Karel Absolon.


Existuje řada vyobrazení a fotografií vývěru Punkvy. Některé jsou velmi známé a byly otištěny v řadě knih, brožur a také na pohlednicích. Mnoho fotografií však vzniklo autenticky při jednorázové návštěvě Punkevních jeskyní. A to je případ i této rodinné fotografie na mostku před vývěrem Punkvy. Snímek vznikl v roce 1932 a dle popisky na zadní straně jej vytvořil jistý Vl. Teska 3. července toho roku. Bylo v době, když už probíhala částečně vodní plavba v Punkevních jeskyních, ale jen v podobě zkrácené vodní plavby, tedy z vývěru Punkvy do Masarykova dómu a zpět. O rok později pracovní skupina Karla Absolona překonala poslední překážku na podzemní cestě po řece Punkvě na dno Macochy, tzv. Zlý sifon, a poté byla vodní plavba zpřístupněna v dnešní podobě. Tedy ze dna propasti Macochy do vývěru Punkvy.