Říčka Punkva na počátku 20. století

Říčka Punkva na počátku 20. století.
Originální fotografie nalepená na kartonu.

ŘÍČKA PUNKVA NA POČÁTKU 20. STOLETÍ.

Vývěr řeky Punkvy v Pustém žlebu byl popisován už před mnoha staletími. Čistá krasová voda byla a je rájem pstruhů a samotné místo kde vytéká z jeskynního portálu směrem od Macochy bylo velmi romantické až tajemné. Dnes už je toto místo upraveno, protože se tu nachází přístaviště člunů pro vodní plavbu Punkevními jeskyněmi. Ale ještě před více než 100 lety bylo toto zákoutí čistě přírodní.

Jeskynní chodba vývěru Punkvy byla předmětem zájmu krasových badatelů od konce 18. století. Věděli, že je to stejná řeka, která vyvěrá na znovu mizí na dně Macochy. Proniknout proti proudu řeky se pokoušel např. starohrabě Hugo Salm, Jindřich Wankel nebo Martin Kříž.

Své výpravy v leže na malém voru podnikali za nízkého vodní stavu. Vždy je ale zastavila skalní stěna, kdy chodba vedla pod hladinu vody, tzv. sifon. Ten překonal až roku 1920 kamenovrtací oddíl poručíka Slámy pod dohledem Karla Absolona. Byl sestřelen strop sifonu a poté objeveny první části vodní plavby Punkevních jeskyní.

A následující rok byly objevené prostory osvětleny a zčásti zpřístupněny na člunech.
Vývěr Punkvy v Pustém žlebu v původní podobě se dochoval na řadě fotografií a také na krásných rytinách z 19. století.