Mapa již neexistující jeskyně

Mapa Svatoprokopské jeskyně
Kopie originálu z roku 1889

MAPA JIŽ NEEXISTUJÍCÍ JESKYNĚ

Řada krásných jeskyní na našem území byla zcela zničena. Většinou postupnou těžbou vápence. Z některých těchto jeskyní se nedochovaly žádné dokumenty a mnohdy jen kusé informace. Jednou z velmi významných a velkých jeskyní zničených těžbou byla Svatoprokopská jeskyně v Českém krasu.

Tato jeskyně byla výjimečná tím, že se dochovala její vyobrazení a nádherná mapa z roku 1845. Jeskyně pak zcela zanikla přes protesty odborníků v roce 1887. Jeskyně se nacházela v Prokopském údolí blízko Prahy těsně u kostela Sv. Prokopa. Bylo to zároveň poutní místo a prostory jeskyně byly upraveny a zpřístupněny poutníkům.

Dle informací a údajů z mapy se jednalo o 120 metrů dlouhou prostornou chodbu, v jejíž části byl podzemní tok. Podrobný půdorys a podélný řez jeskyně vytvořili roku 1845 J. Ebner a F. Špatný. V mapě jsou zakreslena kromě vlastních jeskynních prostor i vybudovaná schodiště.

Místo uložení originálu mapy už není známo. Existuje pouze kvalitní reprodukce z roku 1889 publikovaná v rukopisu Václava Mandíka „Dějiny Butovic a Jinonic“. I když se nejedná o původní originál mapy této již neexistující jeskyně, je to mimořádně krásný dokument.