První fotografie z našich jeskyní

První fotografie jeskynních prostor vytvořené na území naší republiky.
Snímky Eliščiny jeskyně pořídil v 80. letech 19. století za svitu obloukových lamp Martin Kříž.


PRVNÍ FOTOGRAFIE Z NAŠICH JESKYNÍ


Moravský kras je kolébkou naší speleologie a dalších vědních oborů souvisejících s jeskyněmi. Jeskynní portály obývaly už neandrtálci a později populace pravěkých lidí moderního typu. Jeskyně Moravského krasu skýtaly útočiště lidem v pozdějších obdobích, ve středověku. Od 17. století se stávají předmětem zájmu učenců a badatelů. Přicházejí první cílené výzkumy a popisy jeskyní.

Od dob romantismu byly jeskyně, propasti, skalní útvary či skalní brány objektem malířů a kreslířů. Vznikla řada unikátních vyobrazení Macochy, Býčí skály, Výpustku, Císařské jeskyně a dalších významných krasových jevů.

S objevem fotografie přišly i možnosti pořídit první fotografické záběry podzemních krasových prostor. Jeskyně, kde byla za normálních okolností úplná tma, však bylo zapotřebí osvítit. Za svitu loučí nebylo možné s tehdejší fotografickou technikou snímky jeskyní pořídit.
Patrně prvním člověkem u nás, který vyfotografoval jeskynní prostory s krápníkovou výzdobou, byl krasový badatel Martin Kříž. Po objevu Eliščiny jeskyně v roce 1879, která je součásti Sloupsko-šošůvských jeskyní, nechal nádherné prostory v 80. letech osvítit Křižíkovými obloukovými lampami.

A to právě za účelem pořízení prvních fotografií těchto jeskynních prostor.