Badatelé a objevitelé

Skupina jeskynních badatelů před Punkevními jeskyněmi.
Originální fotografie (kolem roku 1920)

BADATELÉ A OBJEVITELÉ


Skupinové fotografie spolupracovníků podílejících se na výzkumu, průzkumu, zdolávání vrcholů apod. vždy byly, jsou a budou oblíbeným záznamem významných okamžiků. Od dob, kdy byla u fotografické techniky používána samospoušť zúčastněné osoby se tak mohly vyfotografovat bez pomoci dalšího člověka.


Na této krásné fotografie, která vznikla někdy na přelomu 10. a 20. let 20. století, je zachycena skupina jeskynních badatelů v areálu Punkevních jeskyní.

Vlevo stojí Vladimír Brandstätter, ve skafandru pak c. k. námořní potápěč Emil Buršík, v bílé čepici hlavní objevitel a protagonista výzkumů a náš nejznámější krasový badatel Karel Absolon a zcela vpravo, speleolog, potápěč a později automobilový závodník Karel Tunál Divíšek, otec herečky Niny Divíškové.

Fotografie vznikla v období, kdy badatelské skupina začala pracovat na objevné cestě části Punkevních jeskyní, protékané říčkou Punkvou. Díky jejich pracím byla postupně objevena a veřejnosti zpřístupněna vodní plavba Punkevních jeskyní.