Podpisy známých osob v jeskyních

Podpis Josefa Szombathyho v Mladečských jeskyních.
Datum u podpisu je zde dne 11. června 1881

PODPISY ZNÁMÝCH OSOB V JESKYNÍCH


Jeskyně jsou unikátní přírodní útvary. Mnoho z nich bylo zničeno nebo poznamenáno lidskou rukou. Mezi nežádoucí prvky činnosti člověka patří i psaní na stěny jeskyní nebo ve skalních městech. Tedy do jisté míry. Pravěké či starověké, mnohdy i středověké malby, kresby či nápisy lze naopak požadovat za kulturní památku. Jakým časovým momentem lze odlišit pozitivní přínos od devastace je samozřejmě složité.

Čím novější záznam je, tím méně je cenný. Novověké nápisy a podpisy jsou z věští části v jeskyních nežádoucí, pokud se ovšem nejedná o nápis či podpis významné osobnosti.


V řadě jeskyní u nás nacházíme podpisy a letopočty vytvořené vzdělanými lidmi, badateli, příslušníky šlechty. V Moravském krasu je na řadě míst v jeskyních podepsán např. archeolog Jan Knies, Jindřich Wankel nebo třeba i Karel Absolon. V Mladečských jeskyních je v jednom odlehlém místě podepsán archeolog Josef Szombathy. U jeho podpisu je i datum, 11. června 1881. V tomto případě se jedná o unikátní doklad, protože začátkem 80. let 19. století prováděl Szombathy v Mladečských jeskyních systematický archeologický a paleontologický výzkum, který později přinesl nečekané poznatky o populacích nejstarších lidí moderního typu na Moravě.