Josef Hlávka, mecenáš vědy

Originál dopisu z roku 1895.
Odesláno a podepsáno Josefem Hlávkou, českým mecenášem vědy.

JOSEF HLÁVKA, MECENÁŠ VĚDY


V letech 1831 – 1908 žil významný český architekt, politik, stavební podnikatel a mecenáš Josef Hlávka. Zájem o architekturu se projevoval u Hlávky již od raného dětství, čehož si všiml jeho otec. Proto jej později nechat zapsat na pražskou polytechniku, kde Josef Hlávka studoval obor pozemního stavitelství. Poté pokračoval studiem architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění.


Od roku 1860 začal stavět a postupně se propracoval na stavitele významných budov. Později se angažoval také politicky. Stal se velmi bohatým člověkem, avšak nehodlal získané jmění využít pouze pro svoji potřebu. Stal se mecenášem vědy a jeho největším přínosem byl sofistikovaný program zaměřený na kulturu a vzdělanost českého národa.

Z Hlávkovy pozůstalosti se zachoval i nádherný dopis odeslaný roku 1895 z Presidia České Akademie a podepsaný samotným mecenášem. Fotografie dopisu je komponována s alpakovým secesním perem a kalamářem taktéž z Hlávkovy pozůstalosti.