Obrazy z Moravského Švýcarska

Původní originální výtisk Wankelovy knihy z roku 1882 o Moravském Švýcarsku.
"Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit"

OBRAZY Z MORAVSKÉHO ŠVÝCARSKA


Moravské Švýcarsko je dřívější název krasové oblasti s mnoha jeskyněmi propastmi severně od Brna. Dnes se jí říká – Moravský kras. Jedná se o nejlépe vyvinuté krasové území v České republice, má rozlohu asi 90 kilometrů čtverečních a je zde evidováno přes 1 100 jeskyní.


Popisem a výzkumem jeskyní a dalších krasových jevů v Moravském krasu se zabývaly generace učenců a badatelů již od počátku 17. století. K nejznámějším z nich patřil blanenský lékař Jindřich Wankel, který žil v letech 1821 – 1897. O jeho osobě už bylo napsáno v jednom z minulých dílů tohoto blogu v souvislosti se starým grafickým vyobrazením lebky jeskynního medvěda. Wankel však napsal řadu dalších publikací a článků o Moravském Švýcarsku a o výzkumech, které zde prováděl.

Nejslavnější Wankelovou publikací je výpravná kniha z roku 1882: „Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit.“ Což v překladu znamená „Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti“. Kniha s řadou dřevorytů je skutečným literárním skvostem. Wankel v ní podrobně popisuje známé jeskyně a propasti, historii, kulturní památky a zaznamenává v ní autentické poznatky ze svých speleologických, archeologických a paleontologických výzkumů. V roce 1984 byly texty přeloženy a kniha byla vydána v české mutaci.