Nález mamuta u Hradce Králové na konci 19. století

Fotopohlednice nálezu mamuta u Hradce Králové.
Kolem roku 1900.

Nález mamuta u Hradce Králové na konci 19. století.

Na území České republiky byla učiněna řada unikátních objevů. Přírodních, historických, archeologických či paleontologických. Věstonická Venuše, Hranická propast, velkomoravské sídliště v Mikulčicích, nálezy neandrtálce v jeskyni Kůlně a mnohé další. Obec Svobodné Dvory, která se v roce 1971 připojila k městu Hradec Králové, byla také místem výjimečného objevu.

Již ve středověku se v okolí nacházely pravěké nálezy, ale v roce 1899 byl učiněn ten nejslavnější objev. 8. dubna byla v Morávkově cihelně odkryta kostra dospělého vzrostlého jedince mamuta srstnatého. V těsné blízkosti kostry byly nalezeny kamenné štípané nástroje. Na některých kostech mamuta byly i stopy lidského zásahu. Navíc, kostra nebyla v přirozené pozici jako po uhynutí. To dokladuje, že se jednalo o jedince zvířete, které bylo uloveno pravěkými lidmi přibližně před 17 000 lety.

Unikátní nález vyvolal v tehdejší době doslova pozdvižení v odborných kruzích. Nález chtělo odkoupit antropologické oddělení muzea ve Vídni. Majitelé pozemku Morávkovi však tuto možnost odmítli a později nález věnovali hradeckému muzeu. Význam události se odrazil i na skutečnosti, že dokumentační fotografie se objevily i na pohlednicích, jako je patrné na přiložené fotografii.