Josef Šamalík

Josef Šamalík na vlastní pohlednici.
Odeslána Šamalíkem roku 1904.

Josef Šamalík, krasový badatel, který dokázal konkurovat Absolonovi.

V Moravské krasu působilo v první polovině 20. století řada známých jeskynních badatelů. Zůstávali však trochu ve stínu Karla Absolona, který své objevy dokázal popularizovat a několik jeskyní také zpřístupnil veřejnosti. Jeho neochvějná pozice podporovaná i neúnavnou badatelskou pílí příliš nedovolovala, aby mu někdo konkuroval. Přesto se to jednomu muži podařilo.

Nejen že dokázal objevit rozsáhlý jeskynní systém, ale dokázal jej, v první fázi dokonce na vlastní náklady, zpřístupnit veřejnosti. Tím mužem byl rolník a lidovecký poslanec, silně věřící muž a velký patriot Josef Šamalík.

Žil v letech 1875 – 1948. Po celou dobu svého života bydlel v Ostrově u Macochy. Mimo mnohé další aktivity se zajímal o vlastivědu a přírodní krásy svého okolí. Od 20. let podnikal průzkumné výpravy do různých zákoutí blízké Balcarovy skály, ve které byl tehdy znám pouze mohutný jeskynní portál se slují s archeologickými a paleontologickými nálezy.

Roku 1923 však objevil nedaleko nevelké jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou a o rok později další pokračování. Jeskyně dostala název Balcarka a v roce 1925 byla elektricky osvětlena a zpřístupněna veřejnosti. Ve 30. letech objevil Šamalík další části Balcarky ještě s mnohem krásnější krápníkovou výzdobou. Podílel se také na zpřístupnění Císařské jeskyně.

V mladším věku si nechal vytvořit sérii pohlednic s vlastní podobiznou a adresou. Jeho jméno zůstane nadále v paměti regionu Moravského krasu i mezi speleology.