Mamut neboli slon pravěký

Vyobrazení kostry Mamuta od Martina Kříže
Z knihy Průvodce do moravských jeskyň z roku 1900

MAMUT NEBOLI SLON PRAVĚKÝ

První nálezy kostí mamuta byly učiněny již ve středověku. A to i na našem území. Koncem 16. století byly nalezeny u Předmostí u Přerova, avšak nikdo si s nimi nevěděl rady. Teprve později byl tento vyhynulý druh podobně popsán a pojmenován.

Jeho vzhled, proporce a skladba jeho těla dokonale doplnily zachovalé nálezy uhynulých zmrzlých kompletních exemplářů na Sibiři. Tato skupina chobotnatců se odštěpila od vývojové větve slonů cca před 4,8 miliony let.

Postupně pak vyhynula po nástupu holocénu. Poslední jedinci ještě endemicky přežívali na Wrangelově ostrově, kde definitivně vyhynuli před 4000 lety. Vyobrazení mamutů na starých rytinách bylo velmi oblíbené, protože se jednalo o atraktivní a dobře prozkoumané pravěké zvíře.

Na obrázku je krásné schéma kostry mamuta s konturami těla zvířete z knižní publikace Martina Kříže a Floriana Koudelky –„Průvodce do moravských jeskyň“. Dvojdílná výpravná kniha zpočátku 20. století podrobně popisuje nejen jeskyně Moravského krasu, ale ve všeobecných kapitolách se autoři detailně zabývají souvisejícími obory, tedy i paleontologii.