Dokonalé staré mapy jeskyní

Mapa Císařské jeskyně od Karla Absolona
Originál z roku 1905

DOKONALÉ STARÉ MAPY JESKYNÍ

Mapy jeskyní se u nás začaly vytvářet na konci 18. století. Nejstarší pokus o nakreslení plánu krasového útvaru vznikl v roce 1784, kdy se jeden z účastníků expedice na dno Macochy Karel Rudzinsky, pokusil zachytit proporce a kontury této propasti v podélných řezech i půdorysech.

Jeho mapa však byla velmi nepřesná. Podobně nepřesné byly i mapy Sloupských jeskyní od Karla Süzse z přelomu 18. a 19. století.

Teprve roku 1807 byla vytvořena dvorním inženýrem Lichtenštejnů Antonínem Lolou první přesná mapa jeskyně Výpustku. V průběhu 19. století pak vznikaly další mapy našich jeskyní a to nejen z oblasti Moravského krasu.

Na počátku 20. století začal v jeskyních Moravského krasu zkoumat Karel Absolon, který pořizoval podrobné plány již známých i jím objevených jeskyní. Tyto mapy byly neuvěřitelně propracované. Kromě půdorysů, kreslil i četné podélné a příčné řezy. Části větších jeskynních systémů barevně odlišoval a vpisoval do nich různé důležité poznámky, údaje či data objevení.

Soubor map pak byl postupně vydáván v jeho výpravných publikacích. Na obrázku je Absolonova mapa Císařské jeskyně u Ostrova u Macochy. Absolonovy podrobné mapy jeskyní Moravského krasu patří k cenným a významným kartografickým dílům krasového podzemí.