Malíř a grafik Adolph Kunike

Litografie vchodů do jeskyně Býčí skály Litografie vchodů do jeskyně Býčí skály Adolph Kunike, 1833


MALÍŘ A GRAFIK ADOLPH KUNIKE

Období romantismu bylo velmi inspirující. V tomto úseku nedávné historie od konce 18. století do první poloviny 19. století se začal rozvíjet ve velké míře turismus. Krásné přírodní lokality byly zpřístupňovány stezkami, divoká hluboká údolí byla na pěšinkách opatřena vyhlídkovými místy a můstky, do roklí a propastí byla vybudována schodiště.

Skupinky lidí z většiny vrstev obyvatelstva chodily cíleně na procházky a výlety. Přírodní zajímavosti či kulturní památky tak stávaly oblíbenými objekty malířů a grafiků. Vznikaly obrazy či litografie romantických zákoutí se skupinkami lidí.

Jedním ze známých umělců, který objížděl a zvěčňoval krásná místa v Evropě byl německý grafik, ilustrátor a publicista Adolph Kunike. Vytvořil mnoho litografií z Čech i Moravy a nevynechal ani oblast dnešního Moravského krasu. Zvěčnil například propast Macochu z dolního můstku a velmi známá je také jeho litografie vchodů do jeskyně Býčí skály.

Právě Býčí skála s dalšími okolními jeskyněmi v Josefovském a Křtinském údolí byla zpřístupněna v rámci romantických turistických stezek majiteli panství Lichtenštejny. Kunikeho litografie tvoří unikátní soubor velmi propracovaných a působivých vyobrazení mnoha míst Evropy první poloviny 19. století.