Stará vyobrazení mraků

Stará grafika znázorňující typy mraků
Patrně 2. polovina 19. století

STARÁ VYOBRAZENÍ MRAKŮ


Mraky, oblaka, to je krásná podoba vodní páry v atmosféře. Mraky byly a jsou oblíbeným objektem malířů a fotografů, i když většinou nebyly hlavním motivem.


Již před několika staletími se stávaly předmětem hlubšího studia. Lidé podle nich předpovídali počasí a třeba pro mořeplavce byly důležitým znakem taktéž při změnách počasí.


Od počátků létání balóny a později letadly patřily a dodnes patří k důležitým znakům o proudění vzduchu. Právě horizontální vertikální větry dávají oblakům jejich typický tvar. Když například vidíme na obloze nevelké ploché kupy s rovnou základnou (Cumulus humilis), svědčí to o klidném a stálém počasí. Naopak tzv. věžovitá kupa Cumulus congestus, který se protahuje směrem do výšky, předvídá možnost vzniku bouřek.


Stará grafika patrně z druhé poloviny 19. století zobrazuje dvanáct základních typů mraků. I když v dnešní době je druhů a nuancí mraků mnoho desítek, možná i stovky, tento starý základní přehled umožní neznalému člověku se v mracích na obloze orientovat.