Lékař Wankel

Originál lékařského předpisu
Vystavil Dr. Jindřich Wankel v roce 1885

LÉKAŘ WANKEL

Jméno Dr. Jindřicha Wankela je spojováno především s archeologii a jeskynním bádáním. Ve druhé polovině 19. století prováděl výzkumy převážně v jeskyních Moravského krasu. Jako první člověk učinil odborné vykopávky např. v jeskyni Kateřinské, Kůlně, Pekárně, Výpustku ad. a odkryl doklady o životě lidí a zvířat v pravěku. Jeho největším objevným úspěchem bylo odkrytí významných událostí osídlení v jeskyni Býčí skála v období Halštatu.

Dr. Wankel se ale také musel něčím živit. Byl lékařem. Existuje řada dokladů o jeho práci včetně zachovalých lékařských receptů. Jsou to unikátní, vzácné dokumenty mapující život této významné moravské osobnosti.

Lékařský recept předepsaný Dr. Wanklem dne 27. 10. 1885 je aranžován na mapě jeskyně Býčí skála, kterou vytvořil Wankelův blízký spolupracovník a badatel Alois Medritzer. Na fotografii tak jsou tak paralelně zaznamenány naprosto odlišné události týkající se jedné osoby.