Podzemní továrny

Zabetonovaný portál jeskyně Kůlny.
Konec 2. světové války.

PODZEMNÍ TOVÁRNY

Za Druhé světové války potřebovali Němci nerušeně vyrábět různý materiál, součástky na vojenskou techniku, a letecké motory. Optimální pro tuto činnost byly podzemní prostory, doly, štoly, jeskyně. A právě přírodní podzemní prostory tím utrpěly nejvíce.

V Moravském krasu bylo několik jeskyní, které byly využívány jako podzemní továrny a tím byly i poznamenány. Některé méně, jiné více.

Jednou z těchto jeskyní byla i mohutná tunelovitá sluj Kůlna, která je součástí Sloupsko-šošůvských jeskyní. Přestože už tehdy bylo známo, že se jedná o významnou archeologickou lokalitu, dva vchody do jeskyně byly zazděny a dno bylo vybetonováno včetně cenných archeologických sond.

Z té doby samozřejmě neexistuje příliš dochované fotografické dokumentace. Objekty byly tajné. Na unikátním snímku je patrná umělá zeď, která zakrývá mohutný portál Kůlny.

Po válce byly postupně zdi a betony z Kůlny odklizeny a v 50. letech byl zahájen nový archeologický výzkum jeskyně. Ten přinesl velmi významné a světově proslulé objevy o činnosti a přebývaní populací neandrtálců na této lokalitě před více než 130 tisíci lety.