Atlas horských mraků

Ukázka knihy "Atlas horských mraků" z roku 1953.
Kniha je komponována se starožitným barometrem

ATLAS HORSKÝCH MRAKŮ

Fotografické publikace jsou velmi oblíbené. Zvláště atlasy zaměřené na různé obory, objekty, přírodniny. Obrazové knižní publikace vycházely již před staletími, jen místo fotografií se v nich tiskly mědiryty, dřevoryty či litografie. Fotografické knihy a atlasy se začaly vydávat až od přelomu 19. a 20. století. A dodnes jich bylo vydáno nespočet.

Ve 40. a 50. letech 20. století působil na Skalnatém plese a Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách významný český astronom, meteorolog, fotograf a klimatolog RNDr. Antonín Bečvář. Kromě toho, že vytvořil unikátní astronomický atlas vesmírných objektů, fotografoval v horském prostředí i všechny možné varianty druhů mraků. Jeho vysoce kvalitní fotografie pak byly zpracovány a v roce 1953 vydány formou výpravné knižní publikace „Atlas horských mraků“.

Kniha velikosti cca A4 orientovaná na šířku je skutečnou pastvou pro oči. Většina snímků je sice černobílých, ale autor zjevně používal červené a oranžové filtry, které zvýraznily kontrast mezi modrou oblohou a strukturou mraků. Publikace je nesmírně hodnotná a kvalita většiny snímků v ní až zarážející.