Krása slunečních hodin

Kapesní sluneční hodiny.
Přelom 18. a 19. století.

KRÁSA SLUNEČNÍCH HODIN

Sluneční hodiny jsou nejstarším zařízením, které ukazuje čas. V prvopočátku to byl jen kolík zaražený kolmo v zemi. Později byl nahrazen opracovaným a označeným kamenem, který se nazýval gnómon.

Nejstarší sluneční hodiny jsou známy z vykopávek z Irska a jejich stáří je přibližně 7 tisíc let. Později se objevily ve starověkém Egyptě, Babylónii, Indii a Číně. Zařízení se začalo stávat i velmi dekorativním prvkem.

V16. století se začaly v renezanční Evropě objevovat přenosné a kapesní sluneční hodiny. Zařízení bylo vyrobeno v kombinaci s kompasem. Hodiny se vodorovné poloze nastavily tak, aby byly orientovány k severu a napnutá nit při rozevření ukazovala na škále hodiny. Na zadní straně hodin pak byla často vyznačena časová pásma jednotlivých měst.

Krásné zdobné kapesní sluneční hodiny na snímku jsou patrně z konce 18. nebo začátku 19. století. Jedná se o krásnou drobnou starožitnost, která navíc spolehlivě funguje.