Když se razil odvodňovací tunel na Punkvě

Ražba odvodňovacího tunelu Punkvy
Kolorovaný diapozitiv kolem roku 1928

KDYŽ SE RAZIL ODVODŇOVACÍ TUNEL NA PUNKVĚ

Ve 20. letech 20. století probíhal intenzivní průzkum a zpřístupňovací práce v podzemních prostorách protékaných řekou Punkvou mezi dnem Macochy a Pustým žlebem. První prostory byly objeveny již roku 1920, ale další průběh cesty podzemím byl komplikovaný. Aby bylo možné dále pracovat na celkovém propojení jeskyně na ponorné řece Punkvě, bylo nutné snížit a regulovat výšku její hladiny.

Proto byl roku 1928 proražen odvodňovací tunel situovaný o několik metrů níže, než byl průběh hlavních zatopených prostor jeskyně. Díky proražení tunelu se snížila hladina Punkvy asi o 4 metry a další objevné postupy byly usnadněny.

K celkovému propojení došlo až začátkem roku 1933 vyčerpáním tzv. Zlého sifonu. Jeho strop pak byl sestřelen a od července téhož roku začala probíhat vodní plavba celou vodou protékanou částí Punkevních jeskyní pro veřejnost, tedy ze dna Macochy až do vývěru Punkvy v Pustém žlebu.

Nádherný kolorovaný diapozitiv zachycuje práce na ražbě odvodňovacího tunelu v Pustém žlebu. Dokonalost, s jakou byly diapozitivy na skleněných deskách tehdy věrně kolorovány je až zarážející. Kolorování fotografií byla mimořádně náročná práce, vyžadující neskutečnou pečlivost a trpělivost.