Kniesovo muzeum ve Sloupě

Originál fotografie krasového muzea ve Sloupě.
Muzeum nechal vybudovat roku 1905 moravský badatel Jan Knies.

KNIESOVO MUZEUM VE SLOUPĚ

Jan Knies byl významnou moravskou osobností. Žil v letech 1860 – 1937. Od studentských let navštěvoval jeskyně Moravského krasu a jeho hlavním zájmem byla archeologie a paleontologie. Pro Františkovo muzeum v Brně vynášel kosti pleistocenních zvířat z jeskyně Výpustek a to nasměrovalo jeho životní dráhu. Působil pak převážně jako učitel. V 80. letech učil v Kunštátu a při tom bádal v okolních archeologických lokalitách. Po návratu do Moravského krasu, získal učitelské místo v Blansku. Opakovaně navštěvoval mnoho jeskyní, kde pokračoval ve výzkumech a vykopávkách.

Později zakoupil ve Sloupě pozemek a roku 1905 na něm nechal postavit budovu muzea Moravského krasu. Veškeré své exponáty za pomoci předsedy okresní školní rady Bedřicha Remeše pečlivě preparoval a určil. Dne 8. července 1906 bylo muzeum, jak sám píše, „za velikého návalu turistů i četných badatelů“ slavnostně otevřeno. Fungovalo až do roku 1924. Z tohoto působení se dochovala řada materiálů, mj. i kabinetní fotografie. Snímky byly prezentovány formou prodejních pohlednic. Badatel se často na snímcích nechal fotografovat, jako na nádherné fotografii v tomto příspěvku.


Ve 20. letech 20. století se Knies účastnil jako poradce slavných vykopávek Karla Absolona v Dolních Věstonicích.