Barokní perokresba jeskyně

Perokresba jeskyně
Baroko, 1761, iniciály S.G.

Barokní perokresba jeskyně

Na konci období baroka vznikalo mnoho vyobrazení krajiny, měst, přírodních útvarů. Ať už to byly malby, kresby, či grafiky. Pomalu začínala doba romantismu, a zvláště šlechta začínala mít v oblibě výlety do přírody. Často vznikaly obrazové kompozice daného atraktivního místa s postavami lidí.

Malířům a kreslířům neunikly pozornosti ani divoké rokle, propasti, skalní útvary či jeskyně. Na přiloženém obrázku je barokní kresba z roku 1761 s portálem nevelké jeskyně s pasáčky a ovcemi.

V první chvíli, to působilo, že by se mohlo jednat o jeskyni Jáchymku v Moravské krasu. Při hlubším studiu se však ukázalo, že se o tuto lokalitu nejedná a na kresbě není ani jiná jeskyně z našich krasových území. Samozřejmě by napomohlo, kdyby byl znám autor. Na balvanu před jeskyní je zlatou barvou napsán letopočet a iniciály S.G. Nabízí se domněnka, že autorem kresby by mohl známý švýcarský malíř a básník Solomon Gessner. Mj. kreslil a maloval řadu evropských přírodních lokalit.

Žil v letech 1730 – 1788, takže období vniku kresby by odpovídalo. Vzal jsem proto získaný originál k expertům do Moravské galerie v Brně k posouzení. Bylo mi sděleno, že kresba je propracovaná, i když ne tolik, jak by bylo hodno malíře Gessnera. Ale to nevylučuje, že kresbu vytvořil. Hlavní řečnická otázka znalců byla, proč je letopočet a iniciály jinou barvou než vlastní kresba. Teoreticky mohl Gessner kresbu vytvořit a později tyto údaje do ní vepsat.

Ať to bylo jakkoliv, kresba je mimořádně krásná a hodnotná.