Fenomén Drtikol

František Drtikol, 1919.
Originální portrétní fotografie neznámé mladé ženy.

FENOMÉN DRTIKOL


František Drtikol patřil k našim nejslavnějším fotografům. Žil v letech 1883 – 1961. Proslavil se zejména fotografií aktů a portrétů ve stylu pozdní secese. Okrajově se věnoval grafice a malířství. Portrétoval mj. T. G. Masaryka, E. Beneše, L. Janáčka, A. Muchu, E. Destinovou a mnohé další známé ale i neznámé osobnosti.


Na originální fotografii aranžované se starými brýlemi je portrét neznámé mladé ženy pořízený roku 1919. Je neskutečné, jak Drtikol dokázat pracovat se světlem a podtrhnout krásu a jemné rysy.


Zajímavostí je, že fotograf inklinoval k výchovní filozofii a je považován za zakladatele českého buddhismu. V dobré víře také roku 1945 vstoupil do KSČ. V posledních letech života byl upoután na lůžko a pohybovat se mohl pouze na invalidním vozíku. Po smrti jeho manželky se o něj starala jeho poslední žačka Anna Soukupová.


Drtikolovy fotografie jsou úchvatné, dech beroucí a nadčasové.