Exemplář vzácné rostliny

Kruhatka mathiolli z dokladového herbáře.
První exemplář nalezený na dně Macochy v roce 1919.

EXEMPLÁŘ VZÁCNÉ ROSTLINY

Dne 29. 6. 1919 učinil člen botanické sekce Přírodovědeckého klubu v Brně p. Vrchní oficiál zemského výboru v. v. František Veselý unikátní nález na dně propasti Macochy.

Objevil exemplář chladnomilné rostliny kruhatky mathiolli. Jednalo se o jedinou lokalitu výskytu tohoto druhu na Moravě. Jeho objev patří dodnes k nejvýznamnějším botanickým nálezům na našem území.

Před oficiálem Veselým prováděl na počátku 20. století rozsáhlý botanický výzkum nižších úrovní propasti botanik František Straňák během několika opakovaných Absolonových expedic na dno. V té době badatelé sestupovali na dno Macochy pouze shora po žebřících či lanech.

Straňák nalezl řadu jiných chladnomilných rostlin, ale zvláštních trsů kruhatky na stěnách si nepovšiml.

Veselého nalezené exempláře vzácné rostliny, včetně prvního, který je na snímku, jsou dodnes uchovány v dokladovém herbáři Moravského zemského muzea v Brně. Na snímku je hlavní část vylisované rostliny s původním popisným štítkem nálezce.