Neskutečný příběh krásné pohlednice

Fotografická pohlednice z Paříže.
Odeslána z Československa Karlem Absolonem na začátku roku 1932.

Neskutečný příběh krásné pohlednice

Pohlednice, zvláště poštou odeslaná, to je unikátní dokument. Zaznamenává nějakou událost, kterou sděluje jedna osoba druhé. Nejčastěji pozdrav. Mnohdy jsou na pohlednici i jiné zajímavé ručně psané informace. Zároveň, na rozdíl od dopisu či korespondenčního lístku, je na přední straně pohlednice něco zobrazeno. Kresbou, malbou či fotografií.

Tato pohlednice nese hned několik výjimečných momentů. Jednak je sama o sobě krásná, zobrazuje fotografickou momentku z pouličního antikvariátu v Paříži na přelomu 20. a 30. let 20. století. Další zajímavostí je, že sice byla zakoupena odesílatelem v Paříži, ale odeslána byla později z Československa. Její vzácnost dále znásobuje sám odesílatel. Byl jím náš nejznámější krasový badatel Karel Absolon.

Odeslal ji 3. ledna roku 1932 jistém Aloisi Hlávkovi do Černčína u Vyškova. Jedná se novoroční přání. Ale nejúsměvnější je asi ručně psaný vzkaz na pření straně: „Moje nejmilejší zaměstnání v Paříži. Hledání starých knih z mého oboru.“

Pohlednici zakoupil Absolon během některé ze svých pracovních cest do Paříže. Je známo, že i z tohoto věhlasného města odeslal řadu pohlednic. Zároveň však čisté pohlednice dovezl domů a posílal je z naší země. Podobných pohledů a dokumentů je mém archivu mnoho. Postupně budou na tomto místě zviditelněny.