Profesor a student

Přednášející Karel Absolon ve Stockholmu.
Pod ním sedí švédský korunní princ (1938).


PROFESOR A STUDENT


Černobílá fotografie z ledna roku 1938 působí trochu dojmem, jakoby v lavici seděl skromný student a nad ním stál despotický přísný profesor. Tím člověkem v pozici pokorného naslouchajícího je ve skutečnosti švédský korunní princ Gustav VI. Adolf. A tím, kdo nad ním stojí je opravdu profesor a také jeskyní badatel, zoolog, archeolog a manažer Karel Absolon.

Snímek působí trochu jako humorná scéna z filmu ze studentského prostředí tehdejší doby. Jedná se však o fotografii z doby, kdy Karel Absolon podnikl velmi úspěšné přednáškové turné po Švédku. A ve Stockholmu jeho prezentaci absolvoval jako posluchač právě švédský korunní princ, který byl velkým obdivovatelem a podporovatelem archeologie.

Karel Absolon byl nejen schopný víceoborový vědec a badatel. Ale především dokázal mistrně prezentovat a propagovat nejen úspěchy své, ale vědecké obory jako takové. Díky jeho manažerským schopnostem dělal velkou reklamu tehdejšímu Československu.