Kouzlo ptačích stavení

Vyobrazení ptačích hnízd
Rytina z publikace "Vaterlangischen Pilger" od Karla Josefa Jurende z roku 1835.

KOUZLO PTAČÍCH STAVENÍ

V první polovině 19. století působil v císařství, a zvláště na území Moravy, publicista a popularizátor vědy Karel Josef Jurende. Od roku 1809 vydával křesťanské kalendáře doplněné o nesmírně zajímavé články z oblasti přírodních a kulturních věd. Jeho díla s názvem „Mährische Wanderer“ a „Vaterlängischer Pilger“ byla obohacena o krásné rytiny týkající se daných článků jednotlivých publikací.

V roce 1835 napsal krásné pojednání o druzích ptačích hnízd a v knize je rozkládací příloha s grafickými vyobrazeními na toto téma.
Z vědeckých oborů zajímala Jurendeho nejvíce astronomie a meteorologie. V zahradě Františkova muzea v Brně vybudoval malou hvězdárnu. V jenom z prvních kalendářů publikoval zajímavé meteorologické údaje, např. úhrn srážek v oblasti města Brna v letech 1803 – 1808. Také měl velkou zásluhu na propagaci výzkumů jeskyní Moravského krasu.
Publikace Karla Josefa Jurende dnes patří k velmi cenným historickým dokumentům.